Novi opšti katalog

New General Catalogue' (Novi opšti katalog, u praksi koristi se naziv skraćenice iz engleskog jezika, NGC) je najpoznatiji i korišćeniji astronomski katalog objekata dubokog neba u (amaterskoj) astronomiji. Sadrži oko 8000 hiljada objekata i to je jedan od najkompletnijih opštih kataloga, odnosno kataloga koje sadrže sve vrste objekata bez favorizovanja jednog tipa, recimo zbijenih zvezdanih jata.

Ovaj katalog je osamdesetih godina devetnaestog veka sastavio Džon Drejer, na osnovu posmatranja najvećim delom Vilijama Heršela. Dopunjavan je dva puta sa dva Indeks kataloga (engl. Index Catalogue, IC), kojima je dodato još oko 5400 objekata.

Objekti južnog neba su slabije zastupljeni, zbog mesta baznih posmatranja za ovaj katalog koja su bila na severnoj polulopti.

Redni brojevi objekata u katalogu se povećavaju sa porastom rektascenzije.

Slova iza kataloškog broja objekta su uvedena poslednjih decenija da identifikuju nove objekte u blizini originalnih koji nisu uključeni u originalni katalog. Originalni unos može biti podeljen na dve (ili više) oznaka, kao na primer NGC 61 u sazvežđu Kita koji je podeljen na NGC 61A i NGC 61B (oba objekta su galaksije), ili Sejfertov sektet galaksija koji ima oznake od NGC 6027A do NGC 6027E. Druga mogućnost je da je originalni unos zadržan a da su manje sjajni objekti u okolini dobili dodatna slova na oznaku, kao na primer galaksija NGC 3250 koja je okružena sa 5 pratioca oznaka NGC 3250A do NGC 3250E.

Brojevi iza oznake označavaju različite komponente objekta, kao što je par galaksija NGC 1128/1 i NGC 1128/2.

Vidi još

uredi

Spoljašnje veze

uredi
NGC objekti
Popis NGC objekata (1-999)Popis NGC objekata (1001-2000)Popis NGC objekata (2000-2999)Popis NGC objekata (3000-3999)Popis NGC objekata (4000-4999)Popis NGC objekata (5000-5999)Popis NGC objekata (6000-6999)Popis NGC objekata (7000-7840)