Norik je starorimska provincija, nalazila se većim dijelom na području današnje Austrije i Slovenije.

Noricum