Nordijska kozmologija

U nordijskoj mitologiji se sve sastoji od Devet svjetova koje štiti Yggdrasil:

Skica devet svjetova nordijske mitologije