Nikenet (starogrčki: Νικαίνετος), sa ostrva Samosa ili iz grada Abdere, bio je grčki epski pesnik i pisac epigrama koji je živeo u drugoj polovini 3. veka pne.[1] Atenej nije bio siguran da li je Nikenet rođen na Samosu ili u Abderi,[2] a Stefan Bizantinac ubraja ga među poznate Abderane.[3] Napisao je jedan epilij pod naslovom Lirk, koji citira Partenije iz Nikeje,[4] te Katalog žena, koji je spomenut u Atenejevoj Gozbi sofista.[2] i koji je verovatno bio inspirisan Katalogom žena koji se u antici pripisivao Hesiodu. Ta su dva epska dela izgubljena, ali je u Palatinskoj antologiji pod Nikenetovim imenom sačuvano šest epigrama,[5] od kojih jedan, na primer, opisuje izlet kod Herinog hrama na Samosu.[1]

ReferenceUredi

  1. 1,0 1,1 Hornblower & Spawforth 2003, s.v. Nicaenetus.
  2. 2,0 2,1 Atenej, Gozba sofista, 590b.
  3. Stefan Bizantinac, s.v. Ἅβδηρα.
  4. Partenije iz Nikeje, Ljubavne tužaljke, 1. ((en))
  5. Gunn 1867, s.v. Nicaenetus.

LiteraturaUredi