Neurologija

Cerebellar atrophy in MSA-C.png

Neurologija je medicinska disciplina koja istražuje strukturu, funkcije i bolesti nervnog sistema. Posebno se bavi opisom i objašnjenjem kliničke slike bolesti prouzrokovane patološkim procesima i lezijama u određenim strukturama nervnog sistema ili poremećajima u njegovom funkcionisanju. Neurologija i psihijatrija se delom prepliću. Predmet interesovanja neurologa su centralni nervni sistem (mozak i kičmena moždina), kao i njima bliske strukture krvnih sudova, perifernih nerava i veza nerava sa muskulaturom.

Postoji posebna grana veterinarske neurologije koja se bavi neurologijom životinja.

Patologija nervnog sistemaUredi

Patologija mozgaUredi

Patologija moždanih opniUredi

Patologija perifernog nervnog sistemaUredi

Patologija kranijalnih neravaUredi

Patologija produžene moždineUredi

Mišićne patologijeUredi

Eksterni linkoviUredi