Neurologija je medicinska disciplina koja istražuje strukturu, funkcije i bolesti nervnog sistema. Posebno se bavi opisom i objašnjenjem kliničke slike bolesti prouzrokovane patološkim procesima i lezijama u određenim strukturama nervnog sistema ili poremećajima u njegovom funkcionisanju. Neurologija i psihijatrija se delom prepliću. Predmet interesovanja neurologa su centralni nervni sistem (mozak i kičmena moždina), kao i njima bliske strukture krvnih sudova, perifernih nerava i veza nerava sa muskulaturom.

Postoji posebna grana veterinarske neurologije koja se bavi neurologijom životinja.

Patologija nervnog sistema uredi

Patologija mozga uredi

Patologija moždanih opni uredi

Patologija perifernog nervnog sistema uredi

Patologija kranijalnih nerava uredi

Patologija produžene moždine uredi

Mišićne patologije uredi

Eksterni linkovi uredi