Neoliberalizam

Neoliberalizam je po kulturološkoj definiciji ideologija koja vodi sociološke, kulturološke, političke praktike što upravljaju trgovinom, efikasnošću i pojedinačnom razmišljanju da prebacuje rizik od država i korporacije na pojedince kapitaliste i da se proširi ta tržišna logika na kraljevstvo socijalnih prava i odnosa [1]. Neoliberalizam traži prebacivanje kontrole ekonomije od države na privatni sektor [2] s uvjerenjem da će to dovesti do efikasnije države i poboljšano ekonomskog zdravlja. Općenito se smatra da internacionalne osnove neoliberalizma čini Washingtonski konsenzus [3] koji je prihvaćen i promoviran od Svjetske banke i MMFa.

Neoliberalizam se kao izraz počeo prvenstveno koristiti 1970-ih i 1980-ih kako bi opisao pojedince, pokrete i ideologije koji su se na planu ekonomske politike zalagali za povratak "čistom" laissez faire ekonomskom liberalizmu, odnosno odbacivanje u zapadnom svijetu dotada dominantnog kejnzijazma i državne intervencije u ekonomiju.

PraksaUredi

Neoliberalna dogma je osnova uspostave Novog svjetskig poretka, tj. stvaranja neokolonijalnih odnosa svjetskih korporacija i financijskih centara moći, gdje se države svode na njihov servis (npr. kod okupacije libijske nafte). Kao što je s 'teorijom' slobodnog tržišta vršena kolonizacija i podčinjavanje zemalja, u ovoj se fazi koristi kako za podčinjavanje i uspostavu monopola u svjetskim ramjerima, tako i za podčinjavanje, pauparezaciju, ukidanje stečenih osnovnih prava i nad stanovništvom kolonizatorskih zemalja.

VidiUredi

IzvoriUredi

  1. Ong, Aihwa (2006). Neoliberalism as Exception: Mutations in Citizenship and Sovereignty. Duke University Press.
  2. Cohen, Joseph Nathan (2007) "The Impact of Neoliberalism, Political Institutions and Financial Autonomy on Economic Development, 1980–2003" Dissertation, Department of Sociology, Princeton University. 2007
  3. Williamson, John (1990) "What Washington Means by Policy Reform" in John Williamson, ed. Latin American Adjustment: How Much Has Happened? (Washington, DC: Institute for International Economics