Ekonomski liberalizam

Serija Liberalizam,
dio serije članaka o politici
Ova kutijica: pogledaj  razgovor  uredi

Ekonomski liberalizam je naziv za ekonomsku komponentu liberalne ideologije, a pogotovo klasičnog liberalizma, a koji se odražava kroz stav prema kojoj se ekonomski sistem neke zemlje mora temeljiti na kapitalizmu, odnosno načelu laissez faire i privatnim sredstvima za proizvodnju. Iako ekonomski liberali u određenim okolnostima mogu prihvatiti državnu intervenciju u ekonomiju, u načelu smatraju da slobodno tržište mora biti što slobodnije od bilo kakvih faktora koji smetaju kompetitivnosti i slobodnoj trgovini. Ekonomski liberalizam smatra neprihvatljivim plansku ekonomiju te se suprotstavlja konceptima merkantilizma, državnog kapitalizma, socijalizma i korporatizma.