Nemački Rajh

višeznačna odrednica na Vikimediji

Nemački Rajh (nem. Deutsches Reich — "Nemačko Carstvo") je bilo službeno ime države Nemačke u periodu 1871−1943:

  • Nemačko Carstvo je neslužbeni naziv za Nemački Rajh u periodu 1871−1918.
  • Vajmarska Republika je neslužbeni naziv za Nemački Rajh u periodu 1919−1933.
  • Treći Rajh ili Nacistička Nemačka su bili neslužbeni nazivi za Nemački Rajh u periodu 1933−1943.
    • od 1943. do 1945. država je promenila službeno ime u Velikonemački Rajh.

Nacistička Nemačka se kasnije nazivala Treći Rajh računajući Sveto Rimsko Carstvo kao Prvi i Nemačko Carstvo iz 1871. kao Drugi, ignorišući Vajmarsku Republiku.