Mutul je naziv za malenu kvadratnu konzolu, koja se javlja kao sastavni dio dorskoga reda.

4. kruna, 5. mutul

Nalazi se u osi triglifa, premda se ponekad mutuli mogu nalaziti i u osi metopa (kao na crtežu), a nosi krunu vijenca tj. trabeacije hrama. Kao i ostali elementi dorskoga reda, mutul je zapravo u kamenu izvedeni element drvene strukture dorskoga hrama kod kojeg je on imao konstruktivnu funkciju, koja je međutim prenošenjem u medij kamena nestala, pa je stoga uloga mutula u kamenoj arhitekturi isključivo dekorativna. Kod korintskoga i kompozitnoga reda ulogu mutula preuzima modiljon.

Literatura uredi

  • Jadranka Damjanov; Ksenija Radulić: Mutul, Umjetnost (Likovne umjetnosti), 3. izdanje, Zagreb, 1967., str. 168.
  • John Summerson: The Classical Language of Architecture, London, 1991., str. 129. (s. v. mutule)

Vidi još uredi