Mulj je sitnozrni sediment, zasićen vodom, na dnu vodenih basena — reka, mora, jezera i okeana. Predstavlja početni stadijum u formiranju mnogih sedimentnih stena. Kad je navlažen u tečnom je stanju, kada se osuši prelazi u čvrsto stanje. Prema nastanku može se izdvojiti nekoliko tipova: biogeni mulj, hemogeni mulj, terigeni mulj i vulkanogeni mulj. Sa druge strane u morskim basenima predstavlja sedimente koji sadrže 30-50% sitinih čestica, čiji je prečnik manji od 0,01 milimetra.

Mulj
Kuća od blata u Amranu, Jemen
Kuća ožbukana platom u Pakistan
Osušeni mulj ispisan tragovima kamenja koje je kotrljao vjetar
Kamion zaglibio u blatu

Vidi još uredi

Literatura uredi

  • Mastilo, Natalija (2005): Rečnik savremene srpske geografske terminologije, Geografski fakultet, Beograd.