Mizandrija (starogrčki: μισανδρία) je mržnja (ili prezir) prema muškarcima i/ili dečacima. Njen pandan je mizoginija, mržnja prema ženama i/ili devojkama. Reč potiče od grčkih reči misos (μῖσος, „mržnja“) i anēr, andros (ἀνήρ, ἀνδρός; „muškarac“). Mizandrija je takođe uporediva s mizantropijom, što je mržnja prema ljudima uopšte.

Vidi jošUredi