Miozin učestvuje u izgradnji ćelijskog skeleta, odnosno mikrofilamenata. Gradi aktinomiozinske komplekse sa aktinom u mišićnim ćelijama što omogućava njihovu kontrakciju. Miozini se često nazivaju motornim proteinima s' obzirom da su sposobni da energiju dobijenu hidrolizom ATP-a pretvore u mehaničku silu.

Dimer miozina HC (fragment) (Dictyostelium discoideum)

VezeUredi

Eksterni linkoviUredi