Minutaši (engl. Minutemen) su bili timovi ljudi, izabranih iz američke kolonijalne milicije tokom Američkog revolucionarnog rata. Zavetovali su se da će biti spremni za borbu protiv Britanaca u roku od dva minuta nakon što dobiju poziv.

Pripadnik Leksingtonske milicije koji predstavlja Džona Parkera