Mikašist je vrsta metamorfne stijene, koja sadrži srednje velika do krupna zrna mike sa određenom orijentacijom. Osim mike, može sadržati niz drugih minerala, kao što su kvarc, liskuni, hornblenda, a rjeđe još i epidot, klorit, grafit, silimanit, cirkon, apatit, rutil i magnetit.

Uzorak mikašista s karakterističnom "ljuskastom" teksturom koju mu daju ljuskaste pločice mike

Čvrstoća pod pritiskom mu je 30-50 MN/m2. Varijeteti sa veoma izraženom škriljavošću nemaju nikakve primjene u građevinarstvu.