Martinići je selo u Crnoj Gori, u opštini Danilovgrad. Zvanično je podeljeno na dva zaseoka:

Selo je poznato jer su se u njegovoj blizini odigrale dve bitke kod Martinića, 1796. i 1877. godine.