Marko Furije Bibakul (lat. Marcus Furius Bibaculus, rođen oko 100. godine st. e.) bio je rimski pesnik, pripadnik književnog kruga neoterika.

Prema Hijeronimu, Bibakul je rođen 103. st. e. u Kremoni, u Cisalpijskoj Galiji. Svetonije tvrdi da je Bibakul bio učenik Valerija Katona, takođe rođenog u Cisalpijskoj Galiji, koji se stajao na čelu kruga neoterika, te citira dva epigrama u holijmabu koje je Bibakul navodno napisao o Katonu (Gram. 11). Tacit ga pominje zajedno s Katulom kao autore zlobnih pesničkih opaski na račun Cezara, koje je ovaj ignorisao (Ann. IV, 34, 8). On je verovatno i Furije koga pominje Katul u svojim pesmama (11, 16, 23 i 26). Horacije jednog savremenog pesnika optužuje za bombastičnost (Sat. II, 5, 40), a tog pesnika sholije identifikuju kao Furija Bibakula, autora pesme o "galskom ratu", gde se možda radi o Analima (Annales, u najmanje 11 pevanja) nekog Furija iz koga Makrobije citira nekoliko stihova (Sat. VI, 1).

Pošto se neoteriku Furiju Bibakulu, koga pominju Svetonije i Tacit, teško može pripisati autorstvo istorijskog speva, nastala je teorija da su zapravo postojala dva književnika istoga imena, te da je u tom slučaju onaj Bibakul koga pominje Hijeronim epski pesnik, a ne neoterički, što bi se slagalo i sa stanovištem da je neoterik Bibakul, Katulov prijatelj i Katonov učenik, morao biti mlađi nekih dvadeset godina u odnosu na 103. godinu stare ere, koju kao godinu rođenja daje Hijeronim.