Marko Aurelije Marije

Marko Aurelije Marije (Marcus Aurelius Marius, ? - 269), je bio kratkotrajni car Galijskog carstva. Na prijestolje je došao nakon smrti cara Postuma. Za cara je izvikan isključivo zbog imena koje je sugeriralo osobu nalik na dobrog cara Marka Aurelija, odnosno velikog vojnog reformatora Gaja Marija. Po tradiciji je vladao samo dva-tri dana; suvremeni historičari, na temelju numizmatičkih nalaza, odnosno kovanica sa njegovim likom, vjeruju da je vladao barem nekoliko mjeseci. Naslijedio ga je Viktorin.

antoninijan Marija