Ukoliko ste tražili drugo značenje, vidite članak Mara.

Mara se u budizmu smatra demonskim bićem koje predstavlja vrhovnog neprijatelja svih ljudi koji nastoje da žive svetim životom. Prema budističkom predanju, on je pokušavao da odvrati Gotama od postizanja probuđenja.[1]

Marino kušanje Bude.

Sam Gotama Buda je govorio o Mari kao o onome ko pomoću raznih poželjnih i dopadljivih stvari iskušava čoveka:

Dobitak, počast i slava su okrutni, bolni, grubi, predstavljaju prepreku za dostizanje nenadmašne slobode od okova. Kao kad ribar zabaci udicu sa mamcem u duboko jezero, pa je gladna riba proguta. Nakon što proguta udicu, riba bi se našla u nevolji, u propasti, a ribar bi sa njom mogao činiti šta mu je volja. 'Ribar' je naziv za Zlog Maru. 'Udica' je naziv za dobitak, počast i slavu. Ko god žudi za dobitkom, počasti i slavom i naslađuje se njima kad se pojave, naziva se onim koji je progutao udicu, ko je u nevolji, u propasti, jer Zli Mara može sa njim činiti šta mu je volja.[2]

Izvori

uredi
  1. Trevor O. Ling, Rečnik budizma, Geopoetika, Beograd 1998.
  2. UdicaŠablon:Mrtva veza, Pristupljeno 12. 4. 2013.