Makua je naziv za Bantu narod koji predstavlja najveću etničku skupinu u sjevernom Mozambiku. Živi pretežno sjeverno do rijeke Zambezi i govori makua jezik iz nigersko-kongoanske porodice jezika.

Makuska djeca u Mozambiku