Kvadratni metar

(Preusmjereno sa stranice )

Četvorni metar ili kvadratni metar (oznaka ) je izvedena jedinica međunarodnog sistema jedinica za površinu. Jedan kvadratni metar je površina kvadrata sa stranicom od jednog metra.

Jedan kvadratni metar odgovara: