Luksuz (latinski: luxus), rjeđe luksus, riječ je koja u najširem smislu označava sve materijalne stvari, odnosno robe i usluge čija primarna svrha nije zadovoljavanje egzistencijalnih potreba pojedinca ili redovno funkcioniranje društva. Svrha luksuza je korisnicima takvih roba i usluga pružiti udobnost, estetsko zadovoljstvo i, što je najčešće slučaj, svima drugima pokazati nečije bogatstvo ili superiorni društveni položaj.

Pozlaćena USB-memorija

Roba s takvim karakteristikama se naziva luksuznom robom i u većini modernih država je predmetom specifičnog zakonodavstva, prije svega poreza na luksuz, dok je u prošlosti bila predmetom sumptuarnih zakona. Pod luksuznom robom se mogu podrazumijevati luksuzni automobili i luksuzne jahte, a specifične usluge mogu pružati luskuzni hoteli.

Luksuz je u pravilu bio jedan od glavnih manifestacija stratifikacije, odnosno klasne podjele u nekom društvu, odnosno bio u isključivom domenu vladajuće ili više klase. S druge strane, što se smatra luksuzom, a što ne varira od društva do društva ovisno o kulturi, specifičnim ekonomskim okolnostima ili tehnološkom razvoju. Tako se u većini evropskih zemalja do 19. vijeka osnovno obrazovanje, odnosno pismenost, smatrala luksuzom, dok danas ono predstavlja društvenu obavezu.

Povezano

uredi