Lučni minut (1') je merna jedinica za veličinu ugla i iznosi 60. deo jednog uglovnog stepena, a sadrži 60 lučnih (ili uglovnih) sekundi.