Za ostala značenja, vidi Lokva (razvrstavanje).

Lokva je plitko i efemerno vlažno stanište koje najčešće nastaje akumulacijom padavina na vodonepropusnom zemljištu (čak i na peščanim dinama). Male je površine (do 100 m², manje od bare) i presušuje u sušnom periodu godine.

lokva

Lokve predstavljaju staništa za pojedine vrste algi i viših biljaka, larve beskičmenjaka (poput komaraca) i pojedine adultne životinje (npr. rakovi iz grupe Branchiopoda).