Ljuboviđa je najduža i vodom najbogatija reka Azbukovice. Duga je 34 km. Izvire južno od najvišeg vrha Jablanika i uliva se u Drinu kod Ljubovije na visini od 116 metara. Apsolutni pad joj je 1180 metara. Prosečno svake sekunde u Drinu unese 2,09 kubnih metara vode. Ljuboviđa posle 10 -{km}- prima pritoku Zavješnicu koja izvire ispod Medvednika. Nizvodno je Ljuboviđa usekla svoju vrlo lepu klisuru. Orovička reka je njena najduža leva pritoka, koja izvire na jugozapadnim padinama Bobije i posle 9 -{km}- kroz klisurastu dolinu uliva se u Ljuboviđu na nadmorskoj visini od 244 metra. Na reci Ljuboviđi se nalazi Latinska ćuprija. Izgrađena je kao most na karavanskom putu do Valjeva i Beograda.