Linker je program koji uzima jedan ili više objekata stvorenih uz pomoć kompajlera i sastavlja ih u jedan izvršni (eng. executable) exe program.