Lezgini su kavkaski narod, koji pretežno živi u Rusiji, odnosno u autonomnoj republici Dagestan, u kojoj čini 12% stanovništva, i u kojoj predstavlja četvrti narod po brojnosti, posle Avara (28%), Darginaca (16%) i Kumika (13%). Veliki broj Lezgina takođe živi i u Azerbejdžanu. Lezgini su većinom islamske veroispovesti, a govore lezginskim jezikom, koji spada u dagestansku grupu severnokavkaske porodice jezika.

Ukupno ih ima oko 600.000, od toga u Rusiji 417.000, a u Azerbejdžanu 178.000.