Lex Canuleia je zakon koji je Rimska Republika donijela godine 445. pne. Nazvan je po tribunu Gaju Kanuleju, koji ga je predložio, nastojeći ukinuti odredbu Zakona Dvanaest tablica koji je zabranjivao brak između patricija i plebejaca. Osim što je dozvolio brak između pripadnika tih dviju klasa, Lex Canuleia je odredio da djeca iz takvih brakova nasljeđuju klasu svog oca.

See also uredi

Eksterni zakoni uredi