Levitacija (lat. levitas – lakoća, nl. levitatio – lebdenje) je proces pri kome neko tijelo ne reaguje na djelovanje privlačne sile u čijem je polju smješteno. Odsutnost nužne reakcije – pojave akceleracije (padanja), ka središtu privlačne sile, ili pojave težine – odsutnost, dakle, takve reakcije, tj. levitacija, koliko je poznato, može biti uzrokovana specifičnim, orbitalnim, tj. kružnim kretanjem levitirajućeg tijela u polju privlačne sile.[1]

Levitacija može biti uzrokovana i djelovanjem neke repulzivne, odbojne sile: elektriciteta ili magnetizma.[2]

Levitacija je lebdenje u odnosu na nešto: nekakvo polje, čvrstu podlogu, čvrstu površinu Zemlje, masu ili površinu nekog drugog nebeskog tijela. Levitacija se nužno pojavljuje i u tzv. dubokom svemiru, tj. daleko od velikih masa nebeskih tijela, gdje je vektorski skup djelovanja svih sila na neko tijelo jednak nuli. Nasuprot naučno-fizičkom poimanju levitacije, ima mišljenja da i nekakva duhovna snaga može uzrokovati levitaciju. Razni mađioničarski, optički ili filmski trikovi impliciraju levitiranje predmeta i ljudi i služe za zabavu.

Vidi jošUredi

ReferenceUredi

  1. "Antigravity and gravifugal levitation, introduction". http://www.petar-bosnic-petrus.com/science-articles/antigravity-and-gravifugal-levitation-introduction/. 
  2. Nordine, Paul C., J. K. Richard Weber, and Johan G. Abadie (2000), "Properties of high-temperature melts using levitation", Pure and Applied Chemistry 72, DOI:10.1351/pac200072112127