Letonci ili Latvijci su baltički narod, koji pretežno živi u Letoniji, gde čini oko 58% stanovništva. Letonci su po veroispovesti većinom protestanti, a govore letonskim jezikom, koji pripada baltičkoj grupi indoevropske porodice jezika (baltički i slovenski jezici su veoma srodni i zajedno čine baltoslovenski ogranak indoevropske jezičke porodice). Letonaca ukupno ima oko 1.643.000, od toga u Letoniji oko 1.487.000.

Letonska zastava