Lazar Tešanović

Lazar "Lazo" Tešanović je bio četnički vođa i saradnik okupatora u Drugom svetskom ratu.

Sporazum sa NDHUredi

Glavni članak: Suradnja četnika sa NDH

Lazar Tešanović, komandant četničkog bataljona »Mrkonjić«, sklopio je sporazum sa NDH 23. maja 1942.[1] U izveštaju Draži Mihailoviću od 11. jula 1942. godine, "Lazo" kao motiv sklapanja sporazuma navodi jačanje partizana u istočnoj Bosni, što je četnike u ostatku Bosne dovelo u težak položaj:

  „Istina je da su četnici na Ozrenu i Trebavi napravili sporazum sa Hrvatima na pitanju zajedničke borbe protiv komunista. Razlog, što su se svojim teškim položajem bojali uništenja posle slabe situacije u Istočnoj Bosni. Borci su protiv sporazuma i Botić ide tamo. [...] U srezu Rogatičkom, preko 100 četnika sa Hrvatima održavaju red.[2]
(Depeša Lazara Tešanovića Draži Mihailoviću od 11. VII. 1942. god.)

Saradnja sa nacistimaUredi

Takođe je sarađivao je sa Nemcima u borbi protiv partizana:

Tešanović javlja o borbama sa 14. kozaračkom brigadom i drugim partizanskim jedinicama zapadno od Banja Luke. Četnici mole za pomoć, jer bez nje neće moći zadržati položaje. Naročito se traži municija, jer trenutno „nemaju ni metka“. [3] — Nemački izveštaj od 30. decembra 1943.

Ratni zločiniUredi

Na posleratnom suđenju četničkom vođi Mihailoviću u Beogradu, pominju se i ratni zločini Lazara Tešanovića:

Aprila 1942. godine četnici Lazara Tešanovića i Rada Radića (koji su se tada bili stavili pod komandu Mihailovićevog kapetana Račića) ubili su 70 ranjenih partizana.[4] — Presuda Dragoljubu Mihailoviću i ostalima

Ovom prilikom, između ostalih, ubijen je proslavljeni partizanski komandant sa Kozare Mladen Stojanović.

IzvoriUredi

  1. NAW, T-314, Roll 566, 000359-1: Prijevod sporazuma postignutog na sastanku komandanata četničkih odreda „Obilić“ i „Mrkonjić“ sa predstavnicima vlasti NDH u Banja Luci na dan 23. maja 1942.
  2. http://www.znaci.net/00001/4_14_1_123.htm
  3. NAW, T-314, Roll 563, 001130: Poruka četničke grupe Tešanović (30. decembar 1943.).
  4. Miodrag Zečević: DOKUMENTA SA SUĐENjA DRAŽI MIHAILOVIĆU, Beograd 2001: Presuda Dragoljubu Mihailoviću i ostalima