Lanac je obično ime za fizičku tvorevinu, koja je napravljena od dva ili više manje više jednakih spojeva. Lanac je obično napravljen od nekog metala i napravljena su u dva različita stila, ovisno o uporabi:

Lanac za prijenos snage
  • za dizanje koji su napravljeni od toroidnih metalinih tjela, i gibljivi su u dvije dimenzije
  • za prijenos snage stroja, lanci imaju posebne žljebove da bi privatili zupčanike, i gibljivi su samo u jednoj dimenziji (naprijed-nazad). Primjer: lanac za bicikl