Laburistička stranka

višeznačna odrednica na Vikimediji


Laburistička stranka je izraz koji se koristi za radničke stranke u zemljama engleskog govornog područja.

Naziv dolazi od engleske riječi labour (rad, radnička klasa).

Razlog zbog čega se ne koristi ispravniji izraz radnička stranka je nastojanje komunističkih vlasti bivše Jugoslavije da otklone svaku povezanost britanske Laburističke stranke - koja se smatrala dijelom imperijalističkog establishmenta - s radničkom klasom.

Uz britansku, važnije laburističke stranke u svijetu su:

Godine 2010. u Hrvatskoj je osnovana politička stranka pod nazivom Hrvatski laburisti - Stranka rada.