L44030, uska lokalna cesta u Baranji u smjeru sjeveroistok-jugozapad koja spaja državnu cestu D517 i naselje Majške Međe, dugačka 1,1 km. U naselju cesta prolazi Ulicom Đure Đakovića do centra naselja gdje se ta ulica spaja s ulicama Ivana Milutinovića, Zmaja Jovana Jovanovića i Jovana Lazića. Na ovu posljednju ulicu nastavlja se zemljana cesta prema Bolmanu, odnosno prema županijskoj cesti Ž4041.

Lokalna cesta L44030 - izlaz iz Majških Međa

Istočno od lokalne ceste L44030, blizu državne ceste D517, izvan naselja, nalazi se majškomeđansko groblje, na kome je i grob Jovana Lazića.

IzvorUredi

  • Odluka o razvrstavanju javnih cesta u državne ceste, županijske ceste i lokalne ceste, Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, Zagreb, 6. srpnja 1999.