Korov je biljka koja samoniklo raste tamo gde je čovek ne želi, odnosno u agroekosistemima.

Značaj korova uredi

Korov je nepoželjan jer gajenim, odnosno kulturnim biljkama oduzima prostor, vodu, minerale iz đubriva, pa i svetlost. Ipak, neke korovske biljke mogu biti veoma dekorativne, neretko lekovite, pa čak i jestive. Bez obzira na to, čovek se trudi da ih odstrani iz agroekosistema.

Suzbijanje korova uredi

Uglavnom se protiv korova primenjuju takozvane agrotehničke mere, ali i hemijske. Ove prve podrazumevaju mehaničko uklanjanje korova, čupanjem ili okopavanjem između useva kako bi se onemogućio rast korova. Hemijske mere se sprovode brže i sa manje napora, ali njihovim primenjivanjem postoji rizik od zagađivanja prirode i po ljudsko zdravlje. Hemijska sredstva koja se koriste protiv korova nazivaju se herbicidi.

Primeri korova uredi

Literatura uredi

  • Grupa autora. 1982. Ilustrovana enciklopedija Priroda. Vuk Karadžić. Beograd.
  • Petković, B. Marin, P. & Boža, P. 1995. Praktikum iz sistematike viših biljaka. Nauka. Beograd.

Eksterni linkovi uredi