Korisnik - Корисник : Milesevac-Mилешевац


sh
cx
Ovom korisniku srpskohrvatski
jezik je maternji.
Овом кориснику српскохрватски
језик је матерњи.
ср
sr
Матерњи језик овог корсника је српски језик.
en-4
en-4
This user speaks English
at a near-native level.


ru-3
ru-3
Этот участник свободно владеет русским языком.

sh:Korisnik:Milesevac