sh
cx
Ovom korisniku srpskohrvatski
jezik je maternji.
Овом кориснику српскохрватски
језик је матерњи.