Korisnik:Belirac/Izvori

Za ostale upotrebe, v. Izvori (razvrstavanje).

Ovo je popis izvora kojima se služe sastavljači križaljki odn. ukrštenica. Taj popis može poslužiti i za referenciranje s pojedinih stranica Wikipedije kad se želi reći odakle potječe neki podatak ili kad se čitaoca želi uputiti na dalje istraživanje.

Izvori su navedeni pod uobičajenim kraticama, nazivima ili prezimenima autora.

U perspektivi ovo bi mogao postati popis svih takvih izvora: atlasa, enciklopedija, imenika, leksikona, priručnika, rječnika, itd.

Opći priručnici uredi

An-Gold uredi

Vladimir Anić, Ivo Goldstein: Rječnik stranih riječi (Drugo izdanje), Novi Liber, Zagreb, 2002.

ARJ uredi

Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, JAZU, Zagreb, 1881-1976..

Anić uredi

Vladimir Anić: Rječnik hrvatskoga jezika, Novi Liber, Zagreb, 1998.

Atlas Hrvatske uredi

Veliki atlas Hrvatske, Mozaik knjiga, Zagreb, 2002.

Atlas Slovenije uredi

Atlas Slovenije, Mladinska knjiga i Geodetski zavod SR Slovenije, Ljubljana, 1985.

Atlas svijeta uredi

Atlas svijeta, JLZ, Zagreb, 1974.

Brodnjak uredi

Vladimir Brodnjak: Rječnik razlika između hrvatskoga i srpskoga jezika, NIRO "Školske novine", Hrvatska sveučilišna naklada", Zagreb, 1992.

CD-atlas uredi

Microsoft Encarta 96 World Atlas

Ćirilovljev RNR uredi

Jovan Ćirilov: Rečnik novih reči (Reči, izrazi i značenja nastali u srpskohrvatskom jeziku posle drugog svetskog rata), Narodna knjiga, Beograd, 1982.

EB uredi

Enciklopedija Britanika (4-5), Narodna knjiga i Politika, Beograd, 2005.

EFK uredi

Enciklopedija fizičke kulture, JLZ, Zagreb, 1975-1977.

EGLJ uredi

Jovan Đ. Marković: Enciklopedijski geografski leksikon Jugoslavije, Svjetlost, Sarajevo, 1990.

EJ uredi

Enciklopedija Jugoslavije (1-6, A-Katl-), JLZ, Zagreb, 1980-1990.

ELZ uredi

Opća enciklopedija JLZ (1-8, Dopunski svezak), JLZ, Zagreb, 1977-1988.

EON uredi

Enciklopedija opća i nacionalna (1-2), Pro leksis i Večernji list, Zagreb, 2005.

Fauna Evrope uredi

Dr Harry Garms, dr Leo Born: Fauna Evrope (priručnik za određivanje), Mladinska knjiga, Ljubljana, 1981.

Filmovnica uredi

Tomislav Pejić: Filmovnica : igrani filmovi 1896-1986 (knjiga prva, A-L), Samobor, 1986.

Filmska uredi

Filmska enciklopedija, JLZ, Zagreb, 1986-1990.

HBL uredi

Hrvatski biografski leksikon (1-7), JLZ, Zagreb, 1983-2009.

HE uredi

Hrvatska enciklopedija (1-7), Leksikografski zavod Miroslava Krleže, Zagreb, ???-2005.

HER uredi

Hrvatski enciklopedijski rječnik (1-12), Zajedničko izdanje: EPH d.o.o. Zagreb i Novi Liber d.o.o. Zagreb, 2004.

HOL uredi

Hrvatski obiteljski leksikon (1-9), EPH d.o.o. i Leksikografski zavod Miroslava Krleže, Zagreb, 2005.

IMJ uredi

Božidar Đorđević, Bogoljub Vasić: Imenik mesta u Jugoslaviji, Službeni list SFRJ, Beograd, 1973.

Klaić uredi

Bratoljub Klaić: Rječnik stranih riječi (Tuđice i posuđenice), Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1978.

Klajnov RNR uredi

Ivan Klajn: Rečnik novih reči, Matica srpska, Novi Sad, 1992.

Klajn-Šipka uredi

Ivan Klajn - Milan Šipka: Veliki rečnik stranih reči i izraza, "Prometej", Novi Sad, 2008.

Ko je ko uredi

Jugoslovenski savremenici - Ko je ko u Jugoslaviji, Hronometar, Beograd, 1970.

Leksikon JLZ uredi

Leksikon JLZ, JLZ, Zagreb, 1974.

LJM uredi

Leksikon jugoslavenske muzike (1-2), JLZ, Zagreb, 1984.

LNH uredi

Božidar Feldbauer: Leksikon naselja Hrvatske (I-II), Mozaik knjiga, Zagreb, 2004-2005.

LPSRH uredi

Leksik prezimena Socijalističke Republike Hrvatske, Institut za jezik i Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1976.

MEP uredi

Mala enciklopedija Prosveta (Opšta enciklopedija, treće izdanje). Prosveta, Beograd, 1978.

Minerva uredi

Leksikon Minerva (Praktični priručnik za modernog čovjeka), Minerva nakladna knjižara, zagreb, 1936.

Minervin RNR uredi

Dunja Brozović-Rončević, Alemko Gluhak, Vesna Muhvić-Dimanovski, Lelija i Branko Sočanac: Minervin rječnik novih riječi (Mali vodič kroz nove riječi i pojmove u hrvatskim glasilima), Minerva, Zagreb, 1996.

Mitologija uredi

Richard Cavendish, Trevor O. Ling: Mitologija (Ilustrirana enciklopedija), Založba Mladinska knjiga, Ljubljana-Zagreb, 1990.

Moskovljević uredi

Dr Miloš S. Moskovljević: "Rečnik savremenog srpskohrvatskog književnog jezika s jezičkim savetnikom", Apolon, Beograd, 1990.

Muslimanska imena uredi

Dr Ismet Smailović: "Muslimanska imena orijentalnog porijekla u Bosni i Hercegovini", Sarajevo, 1977.

Muzička uredi

Muzička enciklopedija (1-3), JLZ, Zagreb, 1971-1977.

Otaševićev RNR uredi

Đorđe Otašević: Rečnik novih i nezabeleženih reči, Enigmatski savez Srbije, Beograd, 1999.

Popularna enciklopedija uredi

Popularna enciklopedija, BIGZ, Beograd, 1976.

Pravoslavni rečnik uredi

Veliki pravoslavni bogoslovski enciklopedijski rečnik (tom I), Pravoslavna reč, Novi Sad, 2000.

"Pravoslavna encikopedija"(Veliki pravoslavni bogoslovski enciklopedijski recnik)je objavljena u dva toma 2000.godine u izdanju Izdavackog preduzeca Pravoslavna rec iz Novog Sada.Za ovo izdanje izdavac je te godine dobio priznanje "IZDAVACKI PODUHVAT GODINE", na Medjunarodnom sajmu knjiga u Beogradu. Monografija sadrzi objasnjenja svih pojmova bogoslovskog,crkveno-prakticnog i istorijskog karaktera koji se ticu Pravoslavne crkve,njenog ucenja i zivota,a sastavljena je na osnovu najboljih istrazivanja u oblasti bogoslovskog znanja. Enciklopedija je prevod sa ruskog jezika. Stampana je na cirilici. Obim 1.000 stranica. Format 20,5 x 29,5. Stampa u koloru. Tvrd povez. Visokokvalitetan papir.

RMS uredi

Rečnik srpskohrvatskoga književnog jezika (1-6), Matica srpska - Matica hrvatska (1-3), Novi Sad, Zagreb (1-3), 1967-1976.

RSANU uredi

Rečnik srpskohrvatskog književnog i narodnog jezika (A-pokupiti, 1-21), SANU, Beograd, 1959-2019.

SES uredi

Советский ециклопедический словарь, Советская ециклопедия, Moskva, 1990.

Simeon uredi

Rikard Simeon: Enciklopedijski rječnik lingvističkih naziva, Matica hrvatska, Zagreb, 1969.

Sinonimi uredi

Miodrag S. Lalević: Sinonimi i srodnereči srpskohrvatskog jezika, Leksikografski zavod Sveznanje, Beograd, 1974.

Skok uredi

Petar Skok: Etimologijski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika (1-4), JLZ, Zagreb, 1971.

Spalatin uredi

Leonardo Spalatin: Englesko-hrvatskosrpski i hrvatskosrpsko-engleski prirodoslovni rječnik s rječnikom izgovora, SNL, Zagreb, 1980.

Šahovska uredi

Harry Golombek: Šahovska enciklopedija, Prosvjeta, Zagreb, 1980.

Šimundić uredi

Mate Šimundić: Rječnik osobnih imena, Nakladni zavod Matice hrvatske, Zagreb, 1988.

Turcizmi uredi

Abdulah Škaljić: Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku (Četvrto izdanje), Svjetlost, Sarajevo, 1979.

Vukov rječnik uredi

Vuk Stefanović Karadžić: Srpski rječnik (1852), "Prosveta", Beograd, 1986. (reprint)

Vujaklija uredi

Milan Vujaklija: Leksikon stranih reči i izraza (Četvrto dopunjeno i redigovano izdanje), Prosveta, Beograd, 1991.

Zamarovski uredi

Vojtech Zamarovsky: Junaci antičkih mitova (Leksikon grčke i rimske mitologije), Školska knjiga, Zagreb, 1973.

Rječnici kratica uredi

Bugarske kratice uredi

Лилия Крумова, Мария Чоролеева: "Речник на съкращенията в българския език", Наука и искуство, София, 1983.

Engleske kratice uredi

J. W. Gurnett, C. H. J. Kyte: "Cassell's Dictionary of Abbreviations", Cassell, London, 1979.

Njemačke kratice uredi

Hermann Lichtenstern: "Lexikon der Abkürzungen", Wilhelm Heyne Verlag, München, 1974.

Mađarić uredi

Dr Juraj Mađarić, Miroslav Mađarić: "Leksikon kratica iz saobraćaja, vanjske trgovine i osiguranja", Centar za informacije i publicitet", zagreb, 1979.

Ruske kratice uredi

Д. И. Алексеев, И. Г. Гозман, Г. В. Сахаров: "Словарь русского языка", Русский язык, Москва, 1983.

Zidar uredi

Josip Zidar: Rečnik jugoslovenskih skraćenica, Međunarodna politika, Beograd, 1971.

Dvojezični rječnici uredi

Bujas uredi

Željko Bujas: Hrvatsko ili srpsko-engleski enciklopedijski rječnik (A-N), Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1983-1989.

Divković uredi

Mirko Divković: Latinsko-hrvatski rječnik za škole, Zagrev, 1900. (reprint 1980)

Filipović uredi

Rudolf Filipović: Englesko-hrvatski rječnik, Školska knjiga, Zagreb, 1998.

Jurančič uredi

Janko Jurančič: Hrvatskosrpsko-slovenski rječnik (Treće, znatno prošireno izdanje), Državna založba Slovenije, Ljubljana, 1986.

Enigmatski priručnici uredi

Čvorov ER3 uredi

Franjo Tušek (urednik): Enigmatski rječnik 3 (Prvi svezak), Čvor, Bjelovar, 1990.

ER2 uredi

Stjepan Horvat: Enigmatski rječnik 2 (1), Čvor, Bjelovar, 1973.

ER3 uredi

Stjepan Horvat: Enigmatski rječnik 2 (1), Čvor, Bjelovar, 1977.

ER4 uredi

Radoš Pušonjić: Enigmatski rječnik 2 (1), Čvor, Bjelovar, 1976.

ER5 uredi

Branko Polić: Enigmatski rječnik 5 (1-5), Čvor, Bjelovar, 1980-1982.

ER6 uredi

Tomislav Pejić (urednik): Enigmatski rječnik 6 (1-12), Čvor, Bjelovar, 1984-1991.

ER7 uredi

Franjo Tušek (urednik): Enigmatski rječnik 7 (1), Čvor, Bjelovar, 1991.

Inicijali uredi

Popis inicijala, Rebus, Osijek, 1958.

Jovičićev ER3 uredi

Radojica Jovičić: Zagonetački rječnik sa tri slova, Beograd, 1971.

Jovičićev ER4 uredi

Radojica Jovičić: Zagonetački rječnik sa četiri slova, Beograd, 1970.

Kr uredi

Zapisi iz raznih (i starih) križaljki / ukrštenica

LZJ uredi

Stjepan Horvat: Leksikon zagonetača Jugoslavije, Čvor, Bjelovar,

Odostražnik 5 uredi

(Jovan Nedić): Odostražnik 5 (A-Ž), Čvor, Bjelovar 1982.

Priručnik za odgonetače uredi

Stjepan Horvat: Priručni za odgonetače, Čvor, Banjaluka (Bjelovar!), 1976.

Tošićev ER5 uredi

Miodrag Tošić: Rečnik 5 (I), Beograd, 2001.

Žugićev ER3 uredi

Stanko Žugić: Troslovni enigmatski rečnik, Beograd, 1997.

Žugićev ER4 uredi

Stanko Žugić: Četveroslovni rečnik-podsetnik, Udruženje enigmata "Vuk Karadžić", Beograd, 1997.