Hrvatski biografski leksikon

Hrvatski biografski leksikon (HBL) u izdanju Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža opsežno je i cjelovito biografsko i bibliografsko leksikografsko izdanje. Projekt je započet na poticaj Miroslava Krleže 1975. godine i još uvijek nije završen. Do sada je objavljeno ukupno sedam svezaka na 5.507 stranica, sa sveukupno 10.218 članaka te 3.524 ilustracija.

Kriteriji za uvrštenje u HBL

uredi

Hrvatski biografski leksikon sadrži iscrpne životopise Hrvata koji su ostavili zapaženi trag u Hrvatskoj i svijetu, životopise pripadnika drugih naroda koji su sudjelovali u javnom životu hrvatskih zemalja, opis okolnosti u kojima su stvarali te očitovanja o njihovu djelu. U predgovoru prvog sveska HBL-a donosi se kriterij po kojem će se uvrštavati osobe koje će biti obrađene - u HBL-u će biti obrađene osobe koje su zaokružile svoje životno djelo, ali i istaknuti suvremenici. No kako je bilo potrebno ograničiti broj osoba koje će biti obrađene, odlučeno je da će u ediciju biti uvrštene samo osobe rođene do kraja 1945. godine. Biografije osoba rođenih nakon te godine, kao i onih pojedinaca iz ranijih razdoblja koje će buduća istraživanja otkriti, bit će obrađene u dopunskom svesku. Dodatnu vrijednost toj ediciji daje i činjenica što se u HBL-u mnogi životopisi kritički donose po prvi put.

Oblici prezimena i imena

uredi

U naslovnim se podacima kod natuknica u HBL-u, uz prihvaćeni oblik prezimena i imena, u zagradama navode i dugi oblici, i to uglavnom oni pod kojima se osoba pojavljuje u drugim edicijama. Kada se radi o različitim oblicima koji se nalaze samo u arhivskim dokumentima, oni se po potrebi navode na odgovarajućem mjestu u članku. Kao uputnice se navode oni oblici prezimena iz zagrada koji bi za neke čitatelje mogli biti jedini oblici pod kojim znaju za dotičnu osobu, ili je ta osoba također poznata pod tim oblikom imena ili pod pseudonimom.

Dosad objavljene sveske

uredi

Do sada je objavljeno ukupno sedam svezaka HBL-a:

  • 1. svezak: A - Bi (glavni urednik Nikica Kolumbić; 1983, 800 str.)
  • 2. svezak: Bj – C (glavni urednik Aleksandar Stipčević; 1989, 784 str.)
  • 3. svezak: Č - Đ (glavni urednik Trpimir Macan; 1993, 779 str.)
  • 4. svezak: E - Gm (glavni urednik Trpimir Macan; 1998, 766 str.)
  • 5. svezak: Gn - H (glavni urednik Trpimir Macan; 2002, 775 str.)
  • 6. svezak: I - Kal (glavni urednik Trpimir Macan; 2005, 761 str.)
  • 7. svezak: Kam - Ko (glavni urednik Trpimir Macan; 2009, 842 str.)

Dostupnost članaka na internetu

uredi

Dio članaka Hrvatskog biografskog leksikona donosi se u slobodnom pristupu na Portalu znanja Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža. Izbor članaka koji su dostupni na portalu napravljen je prema Hrvatskom obiteljskom leksikonu (2005) i Hrvatskom općem leksikonu (1996) te su doneseni samo noviji članci objavljeni u HBL-u (bez živih suvremenika) koji su istodobno uključeni u nacionalni biografski korpus tih izdanja.

Namjena

uredi

Hrvatski biografski leksikon namijenjen je najširem krugu čitatelja svih stupnjeva i profila obrazovanja.

Eksterni linkovi

uredi