Konsenzus (lat. consensus: slaganje, suglasnost), u političkoj teoriji i praksi, je proces grupnog odlučivanja u kojem članovi grupe razvijaju neku odluku (stav, mišljenje) na dobrobit zajedničkog ishoda ili cilja, te pristaju podržati tu odluku. U najširem smislu predstavlja sporazum, odnosno istovjetnost mišljenja dvije ili više osoba o nekom pitanju. U užem smislu se pod time sporazum između više osoba, odnosno širokog raspona različitih društvenih grupa, kao i sporazum o načelnim pitanjima koji ne mora uključivati detalje, pogotovo one praktične prirode.

Konsenzus se koristi kao jedna od metoda grupnog odlučivanja, u kojoj je cilj što je moguće više izaći u susret mišljenjima i interesima manjine.

Vidi još uredi

Eksterni linkovi uredi