Konkordat je jedna vrsta medjunarodnih ugovora koje zakljucije Sveta stolica sa drugim suverenim državama. Uglavnom se rešavaju pitanja vezana za polozaj katoličkih vernika u odnosnoj državi.

Konkordati sadržavaju odredbe koje se odnose na pitanja vjeronauka u školama, obrazovnog sistema, oslobađanja Crkve od pojedinih obveza koje terete ostale fizičke i pravne osobe, odnosno financiranja crkvenih aktivnosti od strane države. Države u pojedinim konkordatima pak imaju pravo biti konzultirane po pitanju imenovanja biskupa.

Najpoznatiji konkordati u historiji su:

Ovaj tip formalnog ugovora se više ne koristi od strane Vatikana, a posljednji od njih, onaj sa Španiom, je istekao 1980. Sada se koristi drukčiji model reguliranja odnosa Katoličke crkve i suverenih država, temeljen na Deklaraciji o vjerskoj slobodi donesenog oj strane Drugog vatikanskog koncila Dignitatis Humanae.

Bilješke uredi