Kongregacija za nauk vjere

Kongregacija za nauk vjere bavi se proučavanjem izričaja vjere u suvremenom svijetu te o tome daje svoje izjave, koje se donose na potvrdu papi. Glavni zadatak ove Kongregacije jest uobličavanje katoličkog vjerovanja današnjim jezikom. Tako je pod njezinim vodstvom izašao posljednji Katekizam Katoličke Crkve iz 1994., te kompendij toga Katekizma deset godina kasnije.

Congregatio pro Doctrina Fidei

21. srpnja 1542. papa Pavao III. utemeljio je Sacra congregatio Romanae et universalis inquisitionis seu Sancti officii, koja nije imala nikakve veze sa srednjovjekovnom papinskom inkvizicijom. Ova je ustanova bila sastavljena od šest kardinala inkvizitora imenovanih izravno od pape, a imali su ovlasti nad čitavom Crkvom. Jedan od povoda osnivanja ove ostanove bili su sukobi s reformatorima, no njezina glavna svrha bilo je suprotstavljanje zloglasnoj Španjolskoj inkviziciji, koja se sasvim otela iz crkvenoga nadleštva i postala sredstvom političke borbe španjolske krune.

1908. papa Pio X. promijenio je naziv u "Kongregaciju svete službe" (Sacra congregatio Sancti officii). Pismom Pavla VI. Integrae servandae iz 1965. promjenjeno je ime ovog tijela Katoličke Crkve u "Kongregacija za nauk vjere" (Congregatio pro doctrina fidei).

Literatura

  • Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti, sub voce „Inquisizione“, str. 338.
  • The Encyclopedia of Religion (ed) Mircea Eliade, sub voce „The Inquisition“, New York 1987., str. 254.