Koncil u Aachenu

Koncil u Aachenu ili Sabor u Aachenu je naziv koji se koristi za niz sinoda Rimokatoličke crkve održanih tokom ranog srednjeg vijeka u Aachenu, prijestolnici franačke države. Među njima se ističu:

Godine 1166. je održan šizmatski koncil sazvan od antipape Paskala III na kome je Karlo Veliki proglašen svecem.