Kolonijalizam je naziv za praksu kojom pojedine države šire svoj suverenitet izvan matične teritorije kroz osnivanje kolonija, odnosno zavisnih područja čije se domorodačko stanovništvo stavlja pod neposrednu vlast ili s njih iseljava.

Kolonijalizam je također naziv za ideologiju kojom se opravdavaju takvi postupci, najčešće kroz razne vjerske i rasne doktrine o superiornosti određene vjere, rase ili kulture nad vjerama, rasama i kulturama naroda i područja nad kojima se vrši politika kolonijalizma.

Pojam kolonijalizma je blisko povezan, ali ne i istovjetan s pojmom imperijalizma. U 20. vijeku je stekao pejorativno značenje, jer ga se povezuje s ugnjetavanjem azijskih, afričkih i latinoameričkih naroda od strane evropskih kolonijalnih sila. Slično pejorativno značenje ima i pojam neokolonijalizam kojim se opisuje vojni, politički i ekonomski utjecaj bivših kolonijalnih gospodara na bivše kolonije.

V. također

uredi

Eksterni linkovi

uredi