Kninska Krajina

Kninska Krajina je geografsko područje u Hrvatskoj, koje se nalazi u Sjevernoj Dalmaciji, a koje je naziv dobio po gradu Kninu koji predstavlja njeno središte. Oblast se nalazi između oblasti Bukovice na jugozapadu, Cetinske Krajine na jugoistoku, Like na sjeverozapadu, Drniške Krajine (u Zagori) na jugu, i Završja u Bosni i Hercegovini na istoku. 1990. većinu stanovništva na tom području činili Srbi čiji su predstavnici u vrijeme raspada Jugoslavije u ljeto 1990. na tom području osnovali samoproglašenu SAO Kninska Krajina, od koje će nastati SAO Krajina, a potom i Republika Srpska Krajina.

Krajobraz Kninske Krajine

Povezano

uredi