Klin u mehanici predstavlja jednostavnu napravu koja rastavlja dva predmeta ili njihove dijelove kroz primjenu sile koja djeluje okomito na površinu dvaju predmeta.