Klicini listovi su slojevi ćelija koji se obrazuju za vreme gastrulacije.

Tipičan embrion na stupnju gastrule ima tri klicina lista:

U kasnijem razviću, organogenezi, od klicinih listova nastaju organi embriona i odrasle jedinke:

  • ektoderm daje ćelije epidermisa i nervnog sistema;
  • od endoderma nastaje najveći deo epitela creva i organa koji su sa njim u vezi kao što su pluća, jetra, gušterača i dr.;
  • mezoderm daje srce i krvne sudove, bubrege, polne žlezde, vezivno tkivo(kosti, tetive, krvne ćelije), mišiće.

Sva tri klicina lista učestvuju u obrazovanju embrionalnih omotača koji nisu deo samog embriona u užem smislu, ali omogućavaju njegovo preživljavanje.

Videti takođe:

uredi

Literatura

uredi
  • Ćurčić, B: Razviće životinja, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
  • Popović, S: Embriologija čoveka, Dečje novine, Beograd, 1990
  • Pantić, V: Embriologija, Naučna knjiga, Beograd, 1989
  • Hale. W, G, Morgham, J, P: Školska enciklopedija biologije, Knjiga-komerc, Beograd
  • Mariček, Magdalena, Ćurčić, B, Radović, I: Specijalna zoologija. naučna knjiga, Beograd, 1986
  • Švob, T. i suradnici:Osnove opće i humane genetike, Školska knjiga, Zagreb, 1990.