Kineziološki fakultet u Zagrebu

Kineziološki fakultet akademska je nastavna i znanstvena institucija, jedna od mlađih članica Sveučilišta u Zagrebu. Osnovan je kao Visoka škola za fizičku kulturu 1959. godine. To je u ono vrijeme bila prva visokoškolska ustanova u Hrvatskoj koja je školovala visokoobrazovane kadrove za potrebe sporta. Osam godina nakon osnutka, 1967. godine Visoka je škola primljena u sutav Sveučilišta u Zagrebu. 1973. godine mjenja ime i postaje Fakultet za fizičku kulturu sve do 2001. godine, kada postaje Kineziološki fakultet.

Sveučilište u Zagrebu
Kineziološki fakultet
grb Sveučilišta

lat. Facultas kinesiologica Zagrabiensis
Osnovan 3. studenog 1959.
Dekan Igor Jukić
Studijski programi
Integrirani P+D kineziologija (5+0)
Službena stranica
Kineziološki fakultet u Zagrebu

Temeljno područje znanstvenog interesa i poučavanja na dodiplomskom sveučilišnom i poslijediplomskim studijima jest kineziologija, a područja koja se poučavaju i istražuju su: Edukacija, Kineziterapija, Sportski menadžment, Izabrani sport i Kineziološka rekreacija.

Vanjske vezeUredi

Koordinate: 45°47′05″N 15°56′45″E / 45.7846440204017°N 15.9457486867905°E / 45.7846440204017; 15.9457486867905