Kijevski misal (Kijevski listići) je sedmolisni glagoljski rukopis staroslovenskog kanona koji sadrži delove rimokatoličke liturgije. Smatra se najstarijim i najarhaičnijim staroslovenskim rukopisom[1] i datiran je najkasnije u 10. veku. Sedam listova pergamenta sačuvani su u malom formatu (14,5x10,5 cm). Ima neobičan tip glagoljskih slova koja se razlikuju od reprezentativnih spomenika staroslovenskog kanona. Slova ne dopiru do donje linije već su vezana za gornju i „vise” s nje.

Sedma stranica Kijevskog misala
Treća stranica Kijevkog misala

Datiranje i poreklo uredi

Prva stranica rukopisa je pisana kasnije, verovatno na prelazu iz 11. i 12. vek. Lingvistička, paleografska i grafička svojstva ukazuju na to da je poreklom sa Balkana. Na toj prvoj strani je sproveden jednojerov sistem koji je karakterističan za pismenost našeg područja.

Preostalih šest listova pokazuju češke i slovačke dijalekatske crte i oni datiraju iz 10. veka. Jedan od glavnih dokaza njihove starine jeste dosledno čuvanje poluglasnika – u 10. veku još uvek nije došlo do vokalizacije poluglasnika.

Nađeni su u manastiru Svete Katarine na Sinaju. Napisao ih je Dimitrije Sinait i čuvaju se u Kijevu.[2][3]

Uzorak teksta uredi

по въсѫдѣ :. Смѣрьно тѧ молимъ вьсемогъи б҃же . молитвами свѧтыхъ твоихъ . и ты самъ бѫди . и даръ твои въсели въ ны . и врѣмѧ наше въ правьдѫ постави :. г҃мь :.

мьшѣ на вьсѧ дьни вьсего лѣта обидѫцѣ :. Б҃ъ иже тварь своѭ велми помилова . и по гнѣвѣ своемь . изволи въплътити сѧ съпасениѣ ради чловѣчьска . и въсхотѣвъ намъ оутврьди срьдьцѣ нашѣ . и милостиѭ твоеѭ просвѣти ны : г҃мь :

надъ оплатъмь :. Близъ насъ бѫди г҃и просимъ тѧ . и молитвѫ нашѫ оуслыши . да оупъвание [въ]ньмемъ дѣлъ своихъ . и въ любъвь даръ сь тебѣ приносимъ : г҃мь :.

прѣфациѣ: вѣчьнъи б҃же : Небесьскыѧ твоѧ силы просимъ и молимъ . да съ вышьними твоими . достоины сътвориши ны : и вѣчьнаѣ твоѣ ихъже жѧдаемъ подасъ намъ милостивьно : х҃мь г҃мь нашимь . и҃мь

по въсѫдѣ :. Просимъ тѧ г҃и дазь намъ . да свѧтъи твои въсѫдъ приемлѭце достоини бѫдемъ очишчениѣ твоего . и вѣра твоѣ въ насъ да въздрастетъ : г҃мь нашимь ис҃м .

Reference uredi

  1. (en) Lunt (2001:9) "The seven glagolitic folia known as the Kiev Folia (KF) are generally considered as most archaic from both the paleographic and the linguistic points of view..."
  2. Dimitrijevi zapisi stariji od Miroslavljevog jevanđelja („Politika“, 16. oktobar 2015)
  3. Dimitrije Sinait je najstariji srpski književnik („Politika“, 18. oktobar 2015)

Literatura uredi

  • Lunt, Horace G. (2001). Old Church Slavonic Grammar (7h revised izd.). New York: Mouton de Gruyter. ISBN 978-3-11-016284-4. 
  • Mošin, V. (2000), Slovenska paleografija, Skopje: Menora 
  • Nemčuk, V. V. (1983), Kiїvsьki glagoličnі listki (faksimilno izd.), Kiev 

Spoljašnje veze uredi