Cirkulatorni sistem

(Preusmjereno sa stranice Kardiovaskularni sistem)

Cirkulatorni ili kardiovaskularni sistem je sistem organa koji služi za cirkuliranje krvi kod većine životinja.

Pojednostavljeni prikaz ljudskog cirkulatornog sistema

Tipovi cirkulatornih sistema

uredi

Otvoreni

uredi

Otvoreni cirkulatorni sistem jednostavnije je građen od zatvorenog i u pravilu je prisutan kod beskičmenjaka. Kod njih tjelesna tečnost jednim dijelom cirkulira kroz za to predviđene sudove, a dijelom izlazi iz njih i cirkulira kroz tjelesne šupljine, koje se nazivaju lakune. Tako tjelesna tečnost dolazi u kontakt sa ćelijama, opet ulazi u krvne sudove i tako protiče kroz organizam. Kod tih organizama zastupljena je hemolimfa, koja obavlja iste funkcije kao i limfa kod kičmenjaka.

Kod životinja sa otvorenim cirkulatornim sistemom prisutan je jedan krvni sud (obično leđni), koji ima sposobnost grčenja i opuštanja. To znači da on ima ulogu potiskivanja tjelesne tečnosti, tj. obavlja ulogu srca kod kičmenjaka. Međutim, po građi nije ni približno tako složen.

Zatvoreni

uredi

Zatvoreni cirkulatorni sistem karakterizira kretanje tjelesne tečnosti kroz zatvoreni sistem kanala. Sastoji se od jako razvijenog pulzatornog organa (srca) i krvnih sudova. Zastupljen je kod nekih viših crva i svih svitkovaca (hordata). Najsloženiji je kod ptica i sisara. Kroz krvne sudove cirkulira krv, ali povremeno i limfa.

Vidi još

uredi

Cirkulatorni sistem čovjeka