Limfa je bezbojna cirkulatorna tečnost kičmenjaka, koja ima sličan hemijski sastav kao krvna plazma. Obrazuje se u tkivima i cirkuliše kroz poseban sistem kanala (limfni sistem). Od ćelijskih elemenata sadrži samo bela krvna zrnca, to jest leukocite. Ima je mnogo više nego krvi. Oko 25% telesne mase čoveka čini limfa. Limfne žlezde su krvni organi u kojima nastaju limfociti. Limfa je fluid koji teče kroz limfni sistem. Sastoji se od limfnih sudova(kanala) i limfnih čvorova čija je funkcija da vrati fluid iz tkiva u centralnu cirkulaciju.Ća ljudi

Vidi jošUredi

Limfni sistem